Zgłaszanie nieprawidłowości
Dodano: 2018-01-29 Autor: Monika Zapotoczna

W związku z zawartą umową o dofinansowanie nr POIS.04.02.00-00-0039/16-00 z dnia 03.08.2017 dla projektu  pn. "Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i obciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast,  Beneficjent Projektu Miasto Zielona Góra informuje, iż istnieje możliwość  zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących funkcjonowania niniejszego projektu. Informacje takie prosimy kierować na specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).

« powrót
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Komenda Straży Miejskiej
ul. Bohaterów Westerplatte 23
65-078 Zielona Góra
e-mail:

tel.: tel. 68 320 08 99