Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
wtorek, 22 sierpnia 2017 r.

Klęski żywiołowe

Dodano: 2015-08-25 Autor: A. Gedrange
TAGI: Powódź 
Częste występowanie powodzi na obszarze Polski w ostatnich latach powodowało zagrożenie życia ludzi, szkody społeczno – ekonomiczne, kulturowe i ekologiczne. Oprócz bezpośrednich strat finansowych obciążających w znacznym stopniu budżet Państwa, występowały straty pośrednie i wtórne (m. in. długotrwałe zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych) Straty powodziowe w Polsce wzrastają, głównie ze względu na rozwój zagospodarowania terenów zagrożonych. Wobec stwierdzonych zmian klimatu i zwiększonej częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych oraz hydrologicznych, problem ochrony przeciwpowodziowej staje się istotnym elementem bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, współpracy międzynarodowej na wodach granicznych, polityki zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.  
czytaj dalej »
Dodano: 2015-08-14 Autor: A.Gedrange
Opuść rejon zagrożenia kierując się prostopadle do kierunku wiatru – zachowując prostopadły kierunek ewakuacji w szybki sposób wydostaniesz się ze strefy zatrucia;              Chroń swoje drogi oddechowe oraz oczy – w tym celu wykonaj filtr ochronny z dostępnych materiałów np. zwilżonej w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczki, szalika, ręcznika i osłoń nim drogi oddechowe, natomiast oczy osłoń okularami ochronnymi Jeżeli jesteś w samochodzie – zamknij okna, włącz wentylację wewnętrzną (staraj się szybko opuścić strefę skażenia); Stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów przekazywanych przez lokalne środki przekazu; Jeśli przebywałeś w strefie skażonej zmień ubranie, które uległo zanieczyszczeniu; Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że toksyczne środki przemysłowe przeniknęły do mieszkanie należy wykonać następujące czynności:
czytaj dalej »
Dodano: 2015-08-14 Autor: A.Gedrange
TAGI: Terroryzm 
 Terroryzm to szeroki termin na oznaczenie użycia siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu zastraszenia, przymuszenia lub okupu. Terroryści często występują z pogróżkami, by wywołać strach w społeczeństwie i przekonać obywateli, że Rząd nie jest w stanie zapobiec terrorowi. Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do tak podstawowych usług, jak: elektryczność, dostawy wody, komunikacja miejska, telekomunikacja i opieka medyczna.
czytaj dalej »
Dodano: 2015-08-13 Autor: A.Gedrange
TAGI: Zima 
Dodano: 2015-08-14 Autor: A.Gedrange
TAGI: Zima 
 Śnieg na dachu to zimą zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Jest niestety często groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg.
czytaj dalej »
Dodano: 2015-08-13 Autor: A.Gedrange
TAGI: Powódź 
Najczęściej spodziewana jest w okresie jesienno – zimowym, oraz zimowo-wiosennym z powodu długotrwałych, bądź intensywnych opadów deszczu albo z powodu szybkiego topnienia śniegów. Poniżej przedstawiamy poradnik postępowania, aby w razie konieczności umieć postępować sprawnie i skutecznie.
czytaj dalej »
Dodano: 2015-08-13 Autor: A.Gedrange
TAGI: Pożar 
Dodano: 2015-08-13 Autor: A.Gedrange
TAGI: Czad 
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Czad (tlenek węgla) jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niezupełnego spalania wszelkich paliw – gazu, paliw płynnych i stałych – spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka.  
czytaj dalej »
Dodano: 2015-08-13 Autor: A.Gedrange
TAGI: Upał 
Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu może spowodować uraz termiczny. Aby móc skutecznie zapobiegać podobnym przypadkom, poznaj objawy i bądź gotów do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania. Poniżej przedstawiamy poradnik dotyczący głównych technik udzielania pierwszej pomocy. Nie zdołają one zastąpić doświadczenia, jakie można zdobyć na specjalnych kursach, ale należy zapoznać się z nimi, aby, w razie konieczności, umieć postępować sprawnie i skutecznie.
czytaj dalej »