Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
niedziela, 15 września 2019 r.

Nowości

Dodano: 2019-05-09 Autor:

 

NABÓR 2019

 absolwenci gimnazjów

 

WYKAZ WOLNYCH MIEJSC W ODDZIAŁACH ZIELONA GÓRA DOSTĘPNY W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ  (wg stanu na dzień 18.07.2019 r.)

 

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH


 

12 lipca 2019 roku o godz. 12:00 nastąpi ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 JAK SIĘ DOWIEDZIEĆ O WYNIKACH NABORU?

Wyniki rekrutacji będą dostępne równolegle, w tym samym momencie, dwiema drogami:

 • za pośrednictwem serwisu WWW pod adresem

      https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolaponadpodstawowa/logowanie

      https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolaponadgimnazjalna/logowanie

 • na listach wywieszanych w szkołach

SERWIS WWW

Po zalogowaniu na konta użytkownika (podaniu loginu i hasła) sprawdzisz, do którego oddziału zostałeś przyjęty.

Jeżeli nie zostałeś przyjęty się do żadnego z oddziałów, informacje o wolnych miejscach odnajdziesz na miejskiej stronie internetowej www.zielona-gora.pl na odpowiedniej  podstronie:

1)      absolwenci gimnazjów:   http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/7318/Nabor_2019_-_absolwenci_gimnazjow/ 

2)      absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej:   http://www.zielonagora.pl/PL/1361/7319/Nabor_2019_____absolwenci_osmioletnich_szkol_podstawowych/LISTY W SZKOŁACH

W szkole do której zostałeś zakwalifikowany sprawdzisz, czy zostałeś przyjęty. W tym tradycyjnym sposobie informacji na tablicy ogłoszeń znajdziesz następujące listy:

Lista kandydatów przyjętych
Ta lista zawiera wyniki przydziału do danej szkoły. Dla każdego oddziału stworzona jest lista kandydatów przyjętych (kandydaci zakwalifikowani, którzy potwierdzili wolę nauki).

Lista kandydatów nieprzyjętych
Jest to lista kandydatów, którym niestety nie udało zakwalifikować do oddziału w tej ani w żadnej innej, wybranej przez siebie szkole lub nie potwierdzili woli nauki. Ci kandydaci mogą szukać dla siebie miejsca w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.

Wolne miejsca w oddziałach
Jeżeli w danej szkole zostały jeszcze wolne miejsca, informację o nich znajdziesz na tablicy ogłoszeń. Do nich można składać wnioski. Ta lista jest szczególnie ważna dla kandydatów, którym nie powiodło się w rekrutacji zasadniczej.

 

 

Komunikat - Uwaga absolwenci !!!

 

4 lipca 2019 r.  punktualnie o godz. 12.00  nastąpi ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego poprzez  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

 

JAK SIĘ DOWIEDZIEĆ O WYNIKACH NABORU?

Wyniki kwalifikacji będą dostępne równolegle, w tym samym momencie, dwiema drogami:

 • za pośrednictwem serwisu WWW pod adresem

      https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolaponadpodstawowa/logowanie

      https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolaponadgimnazjalna/logowanie

 

 • na listach wywieszanych w szkołach


SERWIS WWW

Po zalogowaniu na konta użytkownika (podaniu loginu i hasła) sprawdzisz, do którego oddziału zostałeś zakwalifikowany.LISTY W SZKOŁACH

W szkole pierwszego wyboru sprawdzisz, czy zostałeś zakwalifikowany do jednego z oddziałów wskazanych na liście preferencji. W tym tradycyjnym sposobie informacji na tablicy ogłoszeń znajdziesz następujące listy:

Lista kandydatów zakwalifikowanych
Ta lista zawiera wyniki przydziału do danej szkoły. Dla każdego oddziału stworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych (przesuniętych) do oddziałów w szkołach na kolejnych miejscach na liście preferencji
To lista kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do szkoły pierwszego wyboru, ale zostali przydzieleni do oddziału w innej szkole.


Lista kandydatów niezakwalifikowanych
Jest to lista kandydatów, którym niestety nie udało zakwalifikować do oddziału w tej ani w żadnej innej, wybranej przez siebie szkole.

 

Ważne!

W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji w części oddziałów zostały wolne miejsca. Jeżeli nie zostałeś zakwalifikowany będziesz mógł się tam udać. W sekretariatach tych szkół uzyskasz informacje jak dalej postępować. 12 lipca 2019 r. na stronie miejskiej internetowej:
w  zakładce „wolne miejsca” znajdziesz listę oddziałów dysponujących wolnymi miejscami.

-------------------------------------------------------------------------------

 

            W tym roku po raz kolejny nabór do szkół ponadpodstawowych z oddziałami szkół ponadgimnazjalnych (dla absolwentów gimnazjum) w Zielonej Górze zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu wspomagającego rekrutację opracowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. System zbiera dane o kandydatach do zielonogórskich szkół ponadpodstawowych w centralnej bazie danych, a następnie w bardzo krótkim czasie wyznacza jednoznaczny przydział uczniów do poszczególnych oddziałów w szkołach. Przydział uzależniony jest od liczby punktów, które kandydat zdobył w procesie rekrutacji oraz określonej przez niego listy preferowanych oddziałów.

Nabór na rok szkolny 2019/2020 jest wyjątkowy. W wyniku reformy oświaty o miejsca w zielonogórskich szkołach będą starały się 2 roczniki: „ostatni” gimnazjaliści oraz „pierwsi” absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.    

Od 9 maja br. kandydaci do szkół ponadpodstawowych będą mogli korzystać z elektronicznego informatora zawierającego szczegółowe informacje o zielonogórskich szkołach ponadpodstawowych (z oddziałami ponadgimnazjalnymi) uczestniczących w systemie NABÓR 2019.

 

Lista szkół/zespołów szkół ponadpodstawowych uczestniczących
w systemie NABÓR 2019 r.

 

lp.

nazwa szkoły/zespołu

adres

telefon

 1.  

I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Kilińskiego 7

(+48 68) 452 31 31

 1.  

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

ul. Francuska 25a

(+48 68) 454 23 01

 1.  

III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Strzelecka 9

(+48 68) 327 05 28

 1.  

IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Szosa Kisielińska 18

(+48 68) 327 13 26

 1.  

V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63

(+48 68) 470 70 10

 1.  

VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze

ul. Wyspiańskiego 21

(+48 68) 451 20 50

 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 50

(+48 68) 451 39 51

 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze

ul. Stanisława Staszica 2

(+48 68) 452 51 00

 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik" w Zielonej Górze

ul. Długa 5

(+48 68) 454 45 50

 1.  

Zespół Szkół Technicznych w Zielonej Górze

ul. Wrocławska 65a

(+48 68) 453 87 07

 1.  

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 66

(+48 68) 451 38 88

 1.  

Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o. o.
w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 77

(+48 68) 323 88 04

 1.  

Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku

ul. Zielonogórska 43b

(+48 68) 327 87 07

14.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Szkoła Myślenia Twórczego” w Zielonej Górze

ul. Sowińskiego 27

(+48 68) 324 28 66

15.

Technikum w Czerwieńsku

ul. Zielonogórska 43b

(+48 68) 327 87 07

16.

Branżowa Szkoła I stopnia „Żak” w Zielonej Górze

ul. Fryderyka Chopina 19/B

(+48 68) 326 50 30

 

 

Ważne daty

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

W Internecie pojawi się szczegółowy informator o szkołach

9 maja 2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

13 maja – 17 czerwca 2019 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

21 – 25 czerwca 2019 r.

do godz. 1500

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

4 lipca 2019 r.

o godz. 1200

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu a także odpowiedniego orzeczenia, o którym mowa w art. 134 ust.1 pkt 3-5 ustawy – Prawo oświatowe.

do 11 lipca 2019 r.

do godz. 1500

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 lipca 2019 r.

o godz. 1200

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z oddziałami gimnazjalnymi zapoznaj się z

PORADNIKIEM ABSOLWENTA GIMNAZJUM

oraz

ofertą poszczególnych szkół przeglądając „elektroniczny informator”

 
 
 

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 6 maja 2019 r.

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych  publicznych szkół ponadpodstawowych, w tym z oddziałami trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, prowadzonych przez Miasto Zielona Góra, dopuszcza się złożenie wniosku maksymalnie do pięciu szkół.

 

 

 

    Prezydent Miasta

               (-)

mgr inż. Janusz Kubicki

 

« powrót
Załączniki